Vysvětlivky ke zkratkám z ocenění z výstav

Také máte chaos z výrazů jako je CAJC, CAC, CACIB, BOB? A dohromady nevíte co to znamená? Pokusím se to trochu objasnit ;o)

Třídy, do kterých můžete vašeho pejska na výstavě přihlásit.

Na výstavu psů můžete svého pejska přihlásit do několika různých tříd, podle věku, dosažených pracovních zkoušek, nebo už získaných titulů. Záleží také hodně na tom, o jakou výstavu se jedná. Jsou výstavy Klubové, Speciální, Oblastní, Krajské, Národní, Mezinárodní, Světové. Většina výstav má stejné třídy pro přihlášení, ale můžou se podle zaměření výstavy trochu lišit. Vše konkrétní vyčtete v propozicích a přihlášce příslušné výstavy.

1. třída štěňat - (3-6 měsíců)

2. třída dorostu - (6-9 měsíců)

3. třída mladých - (9-18 měsíců)

4. mezitřída - (15-24 měsíců)

5. třída otevřená - (od 15 měsíců)

6. třída pracovní - (od 15 měsíců) + kopie certifikátu o složení zkoušky

7. třída šampiónů - (od 15 měsíců) + kopie diplomu získaného šampióna

8. třída veteránů - (od 8 let)

Takže ocenění CAJC, se zadává jen ve třídě „mladých“, exteriérově nejlepšímu psovi (feně) a je to čekatelství na titul Český junior šampión. Tento titul se uděluje jedincům, kteří ve věku 9 – 18 měsíců získali 3x ocenění CAJC, od dvou různých rozhodčích, nebo 2x CAJC a 1x CAC) získaný do věku 24 měsíců).

Ocenění CAC, se uděluje ve všech vyšších třídách (mezitřída, otevřená, pracovní a šampiónů) a zase nejlepšímu jedinci v příslušné třídě, do které je přihlášen a je to čekatelství na titul Český šampión. Tento titul se uděluje jedincům, u plemen podřízených zkouškám (výmarský ohař), kteří získali 2x ocenění CAC, 1x z mezinárodní výstavy a to ve dvou výstavních sezónách. Plus kopie certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu. U plemen nepodřízeným zkouškám (silky teriér), kteří získali 4x ocenění CAC, 2x z mezinárodní výstavy, nejméně ve dvou výstavních sezónách.

Ocenění CACIB, se uděluje jen na mezinárodních výstavách a je to čekatelství na titul Interchampion. O toto ocenění soutěží zvlášť psi a feny, kteří ve všech vyšších třídách (mezitřída, otevřená, pracovní a šampiónů), obdrželi známku V1 nebo V2. A nejlepší veterán, ohodnocený známkou V1.Tento titul se uděluje jedincům, u plemen podřízeným zkouškám (výmarský ohař), kteřá získali 2x ocenění CACIB, od dvou rozhodčích ze dvou států, plus kopie certifikátu, dokladující složení požadované zkoušky z výkonu. U plemen nepodřízeným zkouškám (silky teriér), kteří získali 4x ocenění CACIB, od tří rozhodčích ze tří států.

O ocenění BOB „Vítěz plemene“, soutěží psi i feny příslušného plemene, kteří obdrželi ocenění CAJC, CACIB, a veteráni (zase pes i fena), oceněni známkou V1. Psi s tímto ohodnocení se účastní odpoledních soutěží FCI skupin a spolu se všemi vítězi plemen v příslušných FCI skupinách soutěží o titul FCI – BIG. Z těchto psů se vybírá ještě vítěz dne a to je titul BOD a jelikož výstava trvá většinou dva dny a každý den má svého vítěze, ještě z těchto vítězů se vybírá „nejkrásnější pes výstavy“ a tomu se zadává titul BIS.

© 2010 ze Štíteckých zahrad
všechna práva vyhrazena, bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoliv další publikace obsahu stránek