Výcvik loveckého psa – ohaře

Úvodem

Psa, kterého chcete cvičit pro lovecké účely je dobré už odmala vodit do lesa a po loukách, aby slídil a zvykal si na zvířecí pachy. Je vhodné lovecké vodítko (dává se přes pravé rameno, pes je připnutý u levé nohy). Toto vodítko má svůj účel - když jde myslivec na lov, má na levém rameni pušku, kterou si přidržuje. Každý pes by měl zvládat základní povely ke mně, sedni, lehni, zůstaň, později daun - na tento povel by měl pes zalehnout.

K tomuto základnímu výcviku budete mimo vodítka také potřebovat píšťalku.

Nejdůležitější vlastností pro dobrého ohaře je dobrý nos. Měl by být také temperamentní, s velkou chutí do práce a také se nesmí bát výstřelu. U ohařů se také hodnotí vrozená vlastnost „vystavování“ zvěře. Některá štěňata již vystavují ve věku čtyř měsíců.

Poté, co pes zvládá cviky poslušnosti je možné přistoupit ke speciálním cvikům v honitbě. Se psem se pracuje v lese i na poli, je možné cvičit i vodní práce.

Velmi důležité je nechat posoudit vlohy u svého psa odborníka, protože cvičit psa bez vlohy je ztráta času. Doporučuji se přímo zúčastnit Zkoušek vloh (ZV), které se každoročně pořádají skoro ve všech okresech, nebo přímo na Zkouškách vloh, které se již tradičně pořádají i pod hlavičkou KCHVO. Speciální cviky, jako jsou vlečky a práce psa na barvě je věc už náročnější i časově.

Aport

Pro ohaře by měl být aport vrozenou vlastností, kterou je potřeba rozvinout. Když malé štěně ponese nějaký předmět, dejte mu povel drrrrž. Zkuste, aby běželo vedle vás s předmětem v mordě. Až bude pes starší, trvejte na tom, aby předmět pouštěl pouze na váš povel a když předsedne, vložte mu předmět do mordy a dejte povel „drž“ a stůjte před ním. Chvalte !!! Když předmět upustí, dejte najevo svůj nesouhlas např. ostrým "ne". Znovu dejte předmět držet a chvalte. Ze začátku trénujte držení jen chvilku, později intervaly prodlužujte. V konečné fázi by měl pes zůstat sedět a držet, i když jej obejdete nebo když se ho dotknete. Pečlivě dbejte na to, aby pes aport pustil až na povel "pusť". Než psovi aport hodíte, lákejte ho. Ukažte mu jej, zamávejte s ním před nosem a hoďte. Pes by se měl nadšeně rozběhnout. Až aport chytí, pochvalte. Až se bude přibližovat a uvidíte, že sklání hlavu, přibližte se, přidržte mu aport v mordě, chvalte. Nedávejte povel sedni, ale přitlačte mu na zadek

Chování po výstřelu

Někteří psi se děsí výstřelů. Zvykejte štěně na nepříjemné zvuky. Nejprve můžete zkusit cinknout pokličkami. Když psovi zvuk vadit nebude, běžte ke střelnici, a zkuste se přibližovat. Se psem, který se výstřelů děsí, postupujte pomalu. Od vzdálenosti pár set metrů od střelnice, v poslední fázi dojděte až k ní. Pokud se bude pes bát, nelitujte ho, buďte klidní, mluvte na něj klidným hlasem. Jestli se nebojí, nedávejte mu najevo, že se děje něco neobvyklého.

Vlečka

Vlečka se dělá, až když má pes alespoň základy aportu. Na zkouškách má 220 kroků s dvěma lomy. V nácviku dělejte nejdřív kratší, např. jen 80 kroků. Udělejte ji do tvaru "S", bez výrazných lomů. Místu, kde vlečka začíná, se říká nástřel. Pomocník vytrhne z peška pár chloupků, popř. z pernaté zvěře pírko, párkrát otočí v místě nástřelu a jde. Na konci položí vlečku na zem, ale po směru stopy. Odejde přímo 40 kroků a schová se. V těchto případech se osvědčili mobilní telefony - pomocník, když je v úkrytu, prozvoní psovoda ten může pustit psa. Na stopu se navádí až 20 kroků. Stopa vlečky se dělá zásadně po větru!

Slídění

Pes by měl 20 minut intenzivně slídit. Nácvik se provádí následovně: vypusťte psa, krátce pískněte a ukažte doleva. Ze začátku choďte se psem po směru. Potom pískněte a ukažte doprava. Ujděte zase pár kroků doprava. Pes by měl běhat v dosahu brokového dostřelu, tj. asi 30 až 50 metrů od psovoda.

Parforsní aport

Většina špičkových psovodů loveckých psů říká, že jedině parforsní aport je 100%. Tento aport se cvičí nátlakem, pomocí násilí. Jestliže máte dospělého psa, už ho vůbec nebo jen velmi těžko naučíte aportovat hrou...

Přeji hodně pracovních úspěchů, Myslivecké kynologii zdar !!!

© 2010 ze Štíteckých zahrad
všechna práva vyhrazena, bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoliv další publikace obsahu stránek