Řády pro udělování titulů

Řád pro udělování titulu „Český junior šampión“

1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou Výborný 1.

3. CAJC se může zadat také psovi a feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.

4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělením titulu Český junior šampión je podmíněno:

1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9 – 24 měsíců.

2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí získat ve třídě mladých – CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství CAC nelze už použít pro přiznání titulu Český šampión.

3. Čekatelství musí být získána od dvou rozhodčích.

4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádost majitele psa.

5. Titul „Český junior šampión“ neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.

6. Pro titul Český junior šampion nelze použít Res.CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampiónem.

Schváleno P ČMKU 22.11.2001, řád nabývá platnosti od 1.1.2002.

Řád pro udělování titulu „Český šampión“

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.

2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:

1. a) u plemen, která mají získání titulu Interšampión podmíněno zkouškou z výkonu:

Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampión ČR.

Žádost musí být podána písemně a musí být schválena ČMKU.

b) u ostatních FCI uznaných plemen:

Čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

c) u FCI zatím neuznaných plemen :

Čtverým získáním čekatelství CAC

2. Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích.

3. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR.

4. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res.CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1". Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampión, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res.CAC na sekretariátu ČMKU.

Schváleno P CMKU 22.11.2001, řád nabývá platnosti od 1.1.2002.

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad.

Ocenění Res.CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res.CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res.CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

Převzato z oficiálních stránek ČMKU.

Řád pro udělování titulu „Český grandšampión“

1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.

2. Po potvrzení titulu Český šampion krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových, nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR. jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získány na výstavách národních, speciálních a klubových.

5. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

Řád je platný od 1.1.2008, poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008.

Řád pro udělování titulu „Český veterán šampión“

Podmínky pro psy a feny:

1. Zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránu, z toho minimálně 1x na MVP.

2. Ocenění minimálně od 2 rozhodčích.

3. Započítávají se výstavy konané v ČR.

4. Započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005.)

5. Titul bude udělován od 01. 01. 2006.

6. Diplom vystavuje sekretariát ČMKU.

Schváleno P ČMKU 05. 05. 2005, Řád nabývá platnosti od 1.1.2006.

© 2010 ze Štíteckých zahrad
všechna práva vyhrazena, bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoliv další publikace obsahu stránek