Standard plemene

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNACIONALE (FCI)
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert I - B 6530 THUIN (Belgie)
Standard FCI č. 99/ 13.02.2002/ (překlad z němčiny)

VÝMARSKÝ OHAŘ (WEIMARANER)
Země původu: Německo
Datum zveřejnění platného originálního standardu: 27.02.1990
Uplatnění: Všestranný lovecký pracovní pes (ohař)
Klasifikace: skupina 7 ohaři, sekce 1.1 kontinentální ohaři, typ "braque" s pracovní zkouškou

Stručný přehled historického vývoje

O vzniku výmarského ohaře hovoří mnoho teorií. Jisté je jen to, že výmarský ohař, který měl tenkrát ještě hodně krve lovčího psa, byl již v první třetině 19. století držen na dvoře zu Weimar.

V polovině století, tj. před začátkem našeho čistokrevného chovu, byl chov téměř výhradně v rukou profesionálních myslivců a hajných ve středním Německu, jejichž chov byl založen pouze na výkonu. Jednalo se zejména o oblast v okolí Výmaru a o Durynsko. Jakmile přestal existovat lovčí pes, zkřížili tito chovatelé své psy také se stavěcím psem a na potomcích těchto křížení dále chovali. Plemeno se plánovitě chová a registruje do plemenné knihy zhruba od roku 1890. Vedle krátkosrstého výmarského ohaře se již před přelomem století objevila - ačkoli jen ojediněle - také dlouhosrstá varieta. Výmarský ohař se od doby své registrace do plemenné knihy choval jako čistokrevný pes - nedotklo se jej tudíž v podstatě přikřížení cizích plemen, zejména pointrů. Výmarský ohař tak pravděpodobně představuje nejstarší německé plemeno ohařů, které se již zhruba sto let chová na základě čistokrevného chovu.

Celkový vzhled

Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes. Pracovní pes, s hezkou formou, silný, se silně vyvinutou muskulaturou. Pohlaví psa resp. feny má být jasně vyjádřenou.

Důležité proporce

Délka trupu ke kohoutkové výšce - cca. 12:11

Délkové proporce hlavy: délka od špičky nosu k začátku čela poněkud delší než délka od začátku čela k týlní kosti

Hrudní končetiny: vzdálenost loktů ke středu záprstí a vzdálenost loktů ke kohoutku je zhruba stejná.

Chování/charakter (povaha)

Mnohostranný, snadno ovladatelný lovecký pes, s vyrovnanou povahou a vášní pro lovecké upotřebení, se systematickým a vytrvalým vyhledáváním, nikoli však nadmíru temperamentní. Čich pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou a kořistnický, též ostražitý, ne však agresivní. Spolehlivý ve vystavování a při práci ve vodě. Pozoruhodná tendence k práci po střelbě.

HLAVA

Mozkovna

Lebka

V souladu k výšce těla a obličejové části hlavy. U psa je širší než u feny, u obou pohlaví však poměr šířky mozkovny k celkové délce hlavy vykazuje dobrou proporci. Ve středu čela prohlubeň. Týl lehce až mírně vystupuje. Za očima dobře viditelná lícní kost.

Stop

Stop velmi nevýrazný.

Obličejová část

Nosní houba

Velká, vystupující nad spodní čelist. Tmavá masová barva, směrem dozadu postupně přechází v šedou.

Morda

Dlouhá a zejména u psů silná, z profilu působí téměř hranatě. Oblast mordy a trháků je zhruba stejně silná. Nosní hřbet rovný, často poněkud klenutý, nikdy není prohnutý směrem dolů.

Pysky

Mírně převislé, stejná masová barva jako dásně. Malá vráska na tlamě.

Čelisti/zuby

Silné čelisti. Chrup úplný, pravidelný a silný. Řezáky se otírají o sebe (nůžkový skus).

Líce

Svalnaté a výrazně vyjádřené, tzv. suchá hlava.

Oči

Jantarová barva, tmavá až světlá, oči mají inteligentní výraz. Ve štěněcím věku blankytně modré. Oči jsou kulaté, téměř nejsou postavené šikmo. Vička dobře přiléhají.

Uši

Široké a poměrně dlouhé, dosahují zhruba ke koutkům tlamy. Vysoko a úzko nasazené, v dolní části zaoblené do mírné špičky. Ve střehu lehce stočené dopředu, zvrásněné.

KRK

Nesený a působící ušlechtile, horní linie z profilu prohnutá. Svalnatý, téměř kulatý, ne příliš krátký, suchý. K ramenům zesiluje a ladně přechází do hřbetní linie i do hrudníku.

TRUP

Horní linie z profilu

Od prohnuté krční linie ladně přechází přes dobře vyjádřený kohoutek do relativně dlouhého pevného hřbetu.

Kohoutek

Dobře vyjádřený.

Hřbet

Pevný a svalnatý, není spáditý. Zadní část hřbetu není přestavěná. Poněkud delší hřbet není vadou, neboť je pro plemeno typický.

Záď

Pánev je dlouhá a mírně šikmo postavená.

Hrudník

Silný, ale ne nadměrně široký, s dostatečnou hloubkou, dosahující téměř k loktům a s dostatečnou délkou. Dobře klenutý, aniž by působil sudovitě, s dlouhými žebry, předhrudí dobře vyjádřené.

Spodní linie z profilu

Lehce stoupající, břicho však není vtažené.

Ocas

Nasazení ocasu se nachází poněkud hlouběji pod hřbetní linií, než je tomu u jiných srovnatelných plemen. Ocas je silný a dobře osrstěný. V klidu visí dolů, ve střehu a při práci je nesen vodorovně nebo také i výše.

KONČETINY

Hrudní končetiny

Všeobecná charakteristika - nohy jsou vysoké, šlachovité, rovné a souběžné, nejsou však zeširoka postavené.

Ramena

Dlouhá a šikmá. Dobře přiléhající. Silně osvalená. Dobré úhlení lopatky a nad-loketního kloubu.

Nadloktí

Šikmo postavené, dostatečně dlouhé a silné.

Lokty

Volné a rovně položené. Nejsou vbočené dovnitř, ani vybočené směrem ven.

Předloktí

Dlouhé, rovně stavěné.

Zápěstní kloub

Silný, pevný.

Záprstí

Šlachovité, mírně šikmo postavené.

Přední tlapy

Silné, postavené rovně ke středu těla. Prsty přiléhají k sobě a jsou klenuté.

Pro plemeno jsou typické delší prostřední prsty, proto nejsou vadou. Drápy jsou světle až tmavě šedé. Polštářky dobře pigmentované, pevné.

Pánevní končetiny

Všeobecná charakteristika

Nohy jsou vysoké, šlachovité resp. dobře osvalené. Jsou postavené souběžně, nejsou vbočené ani vybočené.

Stehno

Dostatečně dlouhé, silné a dobře osvalené.

Kolenní kloub

Silný a pevný.

Bérec

Dlouhý, šlachy zřetelně vystupují.

Hlezno

Silné a pevné.

Nárt

Šlachovitý, postavený téměř svisle.

Zadní tlapy

Silné, kompaktní, bez paspárků. V ostatním stejné jako přední tlapy.

CHŮZE / POHYB

Pohyb je při všech druzích chodu prostorný a plynulý. Pánevní i hrudní končetiny jsou stavěné souběžně. Cvalový skok je dlouhý a plochý. Hřbet zůstává v klusu rovný. Mimochod je nežádoucí.

KŮŽE

Silná. Dobře, avšak nikoli příliš těsně přiléhající.

OSRSTĚNÍ

Srst

Krátkosrstí

Krátká (avšak delší a hustější než u většiny srovnatelných plemen), silná, velmi hustá, hladce přiléhající krycí srst.
Bez podsady anebo s nepatrným množstvím podsady.

Dlouhosrstí

Měkká, dlouhá krycí srst s podsadou nebo bez. Hladká nebo mírně zvlněná. Srst v místě nasazení uší dlouze přerůstá. Na špičkách uší je přípustná sametová srst. Délka srsti na bocích 3-5 cm, na spodní straně krku, na předhrudí a na břiše většinou poněkud delší. Dobré osrstění zadní strany hrudních končetin, jakož i kalhoty na pánevních končetinách, směrem dolů však kratší. U psů smíšeného původu se příležitostně vyskytuje kratší tvrdé osrstění ("stockhaar") se středně dlouhou, hustou a dobře přiléhající krycí srstí, hustou podsadou a středně vyvinutým osrstěním zadní části hrudních končetin a kalhot.

Barva

Stříbrná, srnčí nebo myší šeď, jakož i přechody mezi těmito barevnými odstíny. Hlava a uši jsou většinou mírně světlejší. Bílé znaky jsou přípustné pouze v nepatrné míře na hrudi a na prstech. Příležitostně se středem hřbetu táhne více či méně výrazný tmavý "úhoří pruh". Psi s vysloveně červenožlutým "pálením" smějí dostat nejvýše známku "Dobrý". Hnědé pálení je závažnou vadou.

VELIKOST A HMOTNOST

Kohoutková výška

Psi 59 až 70 cm (ideální velikost 62 - 67 cm).

Feny 57 až 65 cm (ideální velikost 59 - 63 cm).

Hmotnost

Psi cca. 30 až 40 kg.

Feny cca. 25 až 35 kg.

VADY

Každá odchylka od výše uvedených vlastností musí být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo být přímo úměrné stupni odchylky.

Závažné vady

Výrazné odchylky v typu.

Netypičnost vzhledem k pohlaví.

Hrubé odchylky ve velikosti a proporcích.

Obličejová část hlavy

Hrubé odchylky, např. příliš silné pysky, krátká nebo špičatá morda.

Čelisti a chrup

Chybění více než dvou PM1 nebo M3.

Oči

Lehké, především lehké a jednostranné chyby očních víček

Uši

Vysloveně krátké nebo dlouhé, nestočené.

Hřbet

Výrazný propadlý nebo kapří hřbet. Přestavěný hřbet.

Hrudník, břicho

Sudovitý hrudník, nedostatečná hloubka nebo délka hrudníku. Vtažené břicho.

Hrubé anomálie v postavení končetin, např. nedostatečné úhlení, vybočené lokty, otevřené tlapy.

Volná kůže na krku (lalok). Velké odchylky ve tvaru těla a osvalení.

Silně vyjádřený sudovitý nebo kravský postoj.

Špatný chod v jednotlivých druzích pohybu, také nedostatečný posun - mimochod.

Hrubé nedostatky, např. velmi jemná nebo velmi hrubá kůže.

Přechody mezi variantami srsti stanovenými standardem.

Chybějící osrstění na břiše a uších (kožené uši). Vlnitá srst na velké části těla u krátkosrsté variety. Vysloveně kudrnaté nebo přiléhavé osrstění u dlouhosrsté variety.

Odchylky od odstínu šedi, jako např. nažloutlá nebo nahnědlá barva. Hnědé pálení.

Značné odchylky ve velikosti nebo v hmotnosti (např. více než 2 cm v kohoutkové výšce)

Ostatní hrubé nedostatky.

Mírné nedostatky v povaze.

VYLUČUJÍCÍ VADY

Absolutně netypický, především těžkopádný nebo tělesně slabý.

Absolutně nevyrovnané proporce.

Absolutně netypický, např. hlava připomínající buldoka.

Obličejová část hlavy

Absolutně netypická, např. prohnutý nosní hřbet.

Čelisti a chrup

Předkus, podkus, chybění dalších zubů.

Oči

Entropium, ektropium.

Uši

Absolutně netypické, např. odstávající.

Hřbet

Silně propadlý nebo kapří hřbet, silně přestavěný hřbet.

Hrudník, břicho

Vysloveně sudovitý nebo deformovaný hrudník.

Vysloveně silný lalok.

Rachitické nebo deformované nohy.

Chronická ochablost.

Nedostatky, které vysloveně brání pohybu v jednotlivých druzích chůze.

Deformace a vady kůže.

Částečně nebo úplně bez srsti.

Jiná barva než šedá. Rozsáhlé hnědé pálení. Bílé znaky na jiných částech těla než na hrudi a tlapách.

Vysloveně nadměrná nebo nedostačující výška.

Ostatní deformace. Nemoci, které je nutno považovat za dědičné, např. epilepsie.

Nedostatky v povaze, např. plachost nebo bázlivost.

Výše uvedený přehled vad nemůže přirozeně obsáhnout všechny vyskytující se vady a proto je nutno jej považovat za soupis příkladů vad.

Poznámka

Psi musejí vykazovat dvě zřetelně normálně vyvinutá varlata, zcela sestouplá v šourku.

ZDROJ: oficiální webové stránky KCHVO

VÝMARSKÝ OHAŘ

© 2010 ze Štíteckých zahrad
všechna práva vyhrazena, bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoliv další publikace obsahu stránek